+355 68 20 94948 [email protected]

Ne ndërtojmë pasionin tonë. Vendosim në treg shpirtin dhe vlerat tona. Konkurojmë cilësisht dhe shesim standarte.

Ing. Besnik Lulaj ( Administrator)

Ing. Ndërtimi  Helidon Kokona  ( Drejtues Teknik)

Ing. Ilirjan Tahmazi ( Supervizor)

Ing. Mirela Lulaj (Drejtues Teknik)

Ing. Enes Sokoli

Ing.  Artan Hyseni (Projekti Marina Bay)

Skënder Sita (Përgjegjës teknik)

Besnik Zeraj (Ing gjeodezi)

Guri Myzaferi (Zbatues Teknik)